Кастел

В Тутраканска община има официално регистрирани над 150 археологически обекта. Най-ранните следи от човешка дейност в Тутракан са кремъчни оръдия на труда датиращи от 5500-3000 години пр. Хр.

Римското селище Трансмариска възниква през 40-50 г. след Христа. В продължение на шест столетия ( I–VI) античното селище и крепост има важна роля в отбраната и функционирането на римският и ранновизантийски лимес. Трансмариска е  посетена от император Диоклетиан през 294 г. По негово  указание започва изграждането на късноантичния кастел. Строителството на крепостта е завършено през 299 г., когато Диоклетиан за втори път идва в  града. При посещението му е поставен надпис, в който крепостта е наречена “президий “. Кастелът е един от четирите най-големи военни центрове по лимеса на провинция Втора Мизия.  Античното селището загива  в началото на VІІ в., в резултат на варварски нашествия.

Римската и византийска крепост, разположена под съвременния град,  има площ от 65 дка. Част от кулите й са квадратни, включително и реставрираната кула №1, разкрита и археологически проучена през периода 1995-1997г. Кулата притежава потер на на западната си стена. Реставрирана и консервирана е през 2000- 2001 г.

В района заключен между улиците ”Крепостта” и “П. Берон” е разкрита и Южната крепостна стена на Трансмариска. Тя е  интересен туристически  обект и археологически паметник на културата от изключително значение.

Античен кастел „Трансмариска” е обявен за паметник на културата с национално значение през 1968 г. Археологическите разкопки продължават и до днес.