Етнографски музей и рибарска махала

Архитектурен резерват РИБАРСКА МАХАЛА – естествено обособило се рибарско селище (единствено по поречието на р.Дунав) от епохата на Възраждането с автентичен сграден фонд. През своето хилядолетно съществуване Тутракан е свързан неизменно с риболова, с плетенето на рибарски мрежи и с лодкарските си работилници. С този древен занаят и поминък са се занимавали цели родове и фамилии. В античния град Трансмариска, както е старото име на Тутракан, е съществувала работилница за ремонт на плавателни съдове, а през ХІХв лодки, правени в Тутракан, се изнасят за Австрия, Сърбия и други страни. В началото на века в Тутракан има повече от 5000 рибари, на рибарския пристан е могло да се видят над хиляда лодки. Тутраканските рибари са действителни господари на дунавския риболов от Оршова до делтата на Дунава.

До началото на ХХ век в нея живеят 1437 рибарски семейства и броят на професионалните рибари нараства на 2296 души при население 7926 жители на града.

“Рибарската махала” е паметник на културата от национално значение с висока степен на автентичност. Рибарската махала е архитектурен комплекс, съставен от 48 сгради, паметници на културата. Някои от къщите са построени преди 150 – 200 години и това ги прави особено ценни.

В рамките на проект „Трансмариска – древното начало на Тутракан” са възстановени в автентичния им вид пет къщи от Рибарска махала:

Работилница за лодки – уредена е експозиция на лодки и история на лодкостроенето;

Работилница за рибарски мрежи – експонирани са различни видове речни рибарски  мрежи;

Рибарска изба – може да се види производството на традиционните за региона спиртни  напитки – червено и бяло вино, на кайсиева, гроздова и плодова ракии, както и експозиция от произведени в различни години в региона спиртни напитки.

Посетителски център – в него са изложени фотокартички, диплянки, книги и характерни за региона сувенири;

Етнографска къща – изградена етнографска експозиция с оригинални сечива, инструменти и др., свързани със стопанската дейност, занаятите и домакинството;Тутракан – като утвърден център на дунавския риболов в края на XIX и началото на XX век, се намира също така и единственият в страните по поречието на Дунав етнографски музей “Дунавски риболов и лодкостроене”. Създаден e, за да съхрани материалната и духовната култура, общественото устройство и бита на българите от крайдунавските селища. Музеят е единствен по рода си не само в България, но и на целия Балкански полуостров. Експозицията е подредена в 7 зали и 2 интериора, в сграда – паметник на културата от началото на ХХ в. В хронологическа последователност са представени оригинални риболовни уреди от древността и използвани в съвремието уреди и съоръжения. Фотоси и графики обясняват начина на риболов в селищата по Долния Дунав. Добива се представа за обществената организация на риболовците, сметководството, вътрешната уредба на жилищата, културните им потребности. Място е отделено и за лодкостроенето, което се развива в този край още от римско време, когато в античния кастел е имало работилница за ремонт на плавателни съдове. Музейната експозиция е част от огромното етнографско наследство на населението от селищата край река Дунав.