Забележителности

Гробница и тутраканска епопея

Юни 1913 г. – докато българите се сражават срещу гърци, сърби и черногорци в Македония, без да обяви война румънската армия нахлува в България и с това решава изхода на Междусъюзническата война. Румъния заграбва Южна Добруджа. Румънските власти влагат значителни средства за укрепяването на новата гранична линия и за две години превръщат Тутракан в една от най-мощните крепости на р. Дунав.

Прочети още

Етнографски музей и рибарска махала

Архитектурен резерват РИБАРСКА МАХАЛА – естествено обособило се рибарско селище (единствено по поречието на р.Дунав) от епохата на Възраждането с автентичен сграден фонд. През своето хилядолетно съществуване Тутракан е свързан неизменно с риболова, с плетенето на рибарски мрежи и с лодкарските си работилници.

Прочети още

Калимок

Защитена местност “ Калимок-Бръшлен ” е създадена с цел да се защити една от малкото останали дунавски влажни зони и нейното уникално биологично разнообразие. Разглежданата територия може да се характеризира като една от 10-те най-представителни територии за страната.

Прочети още

Кастел

В Тутраканска община има официално регистрирани над 150 археологически обекта. Най-ранните следи от човешка дейност в Тутракан са кремъчни оръдия на труда датиращи от 5500-3000 години пр. Хр.

Прочети още